Chưa được phân loại

Thủ tục chuyển đổi đất dịch vụ sang đất ở

Khi có nhu cầu chuyển đổi đất dịch vụ sang đất ở, cá nhân và hộ gia đình cần tìm hiểu kỹ quy định cúa pháp luật để có thể thực hiện đúng, đủ theo quy định.

Trước khi tìm hiểu thủ tục chuyển đội đất dịch vụ sang đất ở, cá nhân và hộ gia đình cần hiểu rõ thế nào là đất dịch vụ và thế nào là đất ở.

Đất dịch vụ, như tên gọi, là những lô đất nằm ở những vị trí vô cùng thuận lợi để kinh doanh buôn bán như ở các chợ, bến xe, hoặc những khu vực ở gần, trong khu đô thị. Có 2 loại đất dịch vụ: Đất được đấu thầu tại các khu vực công cộng như chợ, bến xe,… và đất được cấp từ việc thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện các dự án quy hoạch đô thị.

Trong khi đó, đất ở được quy định tại điều 143 và Điều 144 Luật đất đai 2013 như sau: đất ở là đất do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng gồm đất để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ đời sống, vườn, ao trong cùng thửa đất thuộc khu dân cư, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng điểm dân cư, khu đô thị đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Căn cứ luật đất đai 2013, có thể thất thủ tục chuyển đổi đất dịch vụ sang đất ở như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 57 Luật đất đai năm 2013 quy định về các trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

Như vậy, để được chuyển mục đích sử dụng đất bạn phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền là Ủy ban nhân dân cấp huyện. Ngoài ra, khi chuyển mục đích sử dụng đất thì bạn phải thực hiện nghĩa các vụ tài chính theo quy định của pháp luật; Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất là bạn sẽ được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.

Thủ tục chuyển đổi đất dịch vụ sang đất ở như sau:

– Hồ sơ phải nộp:

1. Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này;

2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận).

– Nơi nộp hồ sơ : Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 59 Luật đất đai 2013 và điểm b khoản 1 Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014  thì thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng đất là: UBND huyện (Phòng tài nguyên và môi trường huyện nhận hồ sơ);

– Thời gian thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất:

Căn cứ điểm b khoản 1 và khoản 4 Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì thời gian thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất là không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện đối với từng loại thủ tục quy định tại Điều này được tăng thêm 15 ngày.

Thời gian trên không bao gồm thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

>>> Đoc thêm: Có nên mua đất dịc vụ không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *